Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie richt zich op klachten binnen het gehele buik, bekken-en lage ruggebied bij zowel vrouwen, mannen en kinderen. Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht in het bekken kan leiden tot een functiestoornis in de bekkenbodem en omgekeerd.

Afspraak maken
Bekkenbodemspieren en het spierkorset zijn aan te spannen en te ontspannen, maar veel mensen zijn zich hiervan niet bewust, voelen de functie niet en hebben geen bewuste controle
.

Volg ons op Facebook

Zwangerschap

Bij gezonde zwangeren heeft de fysiotherapeutische begeleiding vooral een preventieve functie, namelijk het voorkomen van bekkenpijn en bekkenbodemproblemen.

Door de bekkenbodemspieren en de spieren die daarmee samenwerken bewust te leren gebruiken en houding en beweging op de juiste manier aan te leren, kunnen veel klachten worden voorkomen.

In samenwerking met Verloskundigen praktijk Volle Maan uit Hurdegaryp houden wij bekkenfysiotherapeutisch consult. Een speciaal consult wat zowel pre als post partum ingepland kan worden.

Vriendelijk, deskundig en betrokken
Esmé, 47 jaar
Fysiotherapie praktijk T-MED bestaat sinds 1992 – AVG privacyreglement